Σπίτι > Τριπλή μπάρα

Τριπλή μπάρα

Μέγιστη σταθερότητα για τη δομή σας και ικανότητα να συνεχίσετε να κάνετε muscle up, τα έχει όλα